Wie zijn wij 

 
Stichting Innovatieprojecten OIZ is in 2007 opgericht door Marcel van Loosbroek (voorzitter) en Paul Epping. Zij zijn sinds de oprichting in 1999 van de Nederlandse Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg als bestuurslid nauw betrokken geweest bij de uitvoering van de doelstellingen van het OIZ. Zij onderhouden nauwe contacten met de ICT leveranciers in de zorg , koepelorganisaties, NICTIZ en het Ministerie van VWS. In de stichting is uitgebreide kennis aanwezig inzake innovatieve ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. STIPOIZ zet zich daarnaast ook in voor innovaties bij zorginstellingen.  Ketenzorg en Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO) zie ( www.medmij.nl ) worden steeds belangrijker hetgeen ook de vraag naar slimme oplossingen in samenwerking en informatie-uitwisseling aanwakkert. Op die gebieden zoekt STIPOIZ in samenwerking met zorginstellingen, ICT-leveranciers, patiĆ«nten en andere deskundigen, naar oplossingen.