Wat doen wij
 

Stichting Innovatieprojecten OIZ is in 2007 opgericht met als doel:

  1. Het zoeken naar subsidies en andere financiƫle ondersteuning voor projecten;

  2. Het voeren van het projectmanagement van innovatieve ICT projecten in de zorg;

  3. Het promoten van innovatieve softwareontwikkelingen voor de gezondheidszorg;

  4. Uitoefenen van penvoerderschap voor InnovatiePrestatieContracten;

  5. Het aanvragen en begeleiden van S&O subsidieprojecten.

 

Het plan om Stichting Innovatieprojecten OIZ op te richten is ontstaan vanuit de behoefte van OIZ leden om ondersteuning te krijgen bij subsidiewerving en stimulering van innovaties in de gezondheidszorg. Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden diverse subsidies beschikbaar gesteld voor ICT bedrijven in de zorg ter bevordering van innovaties in het aanbieden van zorg en zorgprocessen. De stichting begeleidt bedrijven bij het verwerven van deze subsidies.


De Stichting Innovatieprojecten OIZ richt zich vooral op het samenbrengen van bedrijven om gezamenlijke afspraken maken en acties te ondernemen inzake de verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg(keten). Dit betreft dan vooral ontwikkelingen die te maken hebben met de zorg ICT infrastructuur en de ontwikkelingen op het gebied van de Persoonlijk GezondheidsOmgeving (PGO). Een belangrijke focus is standaardisatie met betrekking tot gegevensuitwisseling in de zorgketen(s). De stichting heeft veel ervaring om bedrijven met elkaar in contact te brengen om gezamenlijke InnovatiePrestatieContracten tot stand te brengen.

In het kader van de IPC regeling heeft STIPOIZ het penvoerderschap voor meer dan 170 bedrijven uitgevoerd.

zoeken naar subsidies en andere financiƫle ondersteuning voor projecten